Loading…

Математик, физик, Монгол хэлний хичээлээр ЭЕШ-нд бэлтгэнэ. Бага ангийн хүүхдийн өдөр өнжүүлэх бүлэг, хичээлийн хоцрогдол бүрэн арилгана, Өдөр өнжүүлэх бүлэгт элсэлт авна. Ахмад туршлагатай багш нар хичээл заана.


Математик, физик, Монгол хэлний хичээлээр ЭЕШ-нд бэлтгэнэ. Бага ангийн хүүхдийн өдөр өнжүүлэх бүлэг, хичээлийн хоцрогдол бүрэн арилгана, Өдөр өнжүүлэх бүлэгт элсэлт авна. Ахмад туршлагатай багш нар хичээл заана.
 
96688581
0.00 ₮
2020-09-25 14:58
Зарын дугаар: 240146

Бусад зар