Loading…

Төмөр замын барс захын хажууд контейнер байрлуулах талбай түрээслүүлнэ. 40тонн 305,0 төгрөгөөс дээш үнийн санал ирүүлэх, 20тонн 155,0 төгрөгөөс дээш үнийн санал ирүүлэх.


Төмөр замын барс захын хажууд контейнер байрлуулах талбай түрээслүүлнэ. 40тонн 305,0 төгрөгөөс дээш үнийн санал ирүүлэх, 20тонн 155,0 төгрөгөөс дээш үнийн санал ирүүлэх.
 
21244923
2023-05-25 16:20
Зарын дугаар: 306883

Бусад зар