Loading…

Сургалт дамжаа (19)


Шинэ зар

Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Сан Их Сургууль нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү, хүний нөөцийн хөтөлбөрүүдээр оройн эчнээ, магистрын элсэлт а...
 

Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Сан Их Сургууль нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү, хүний нөөцийн хөтөлбөрүүдээр оройн эчнээ, магистрын элсэлт а...

2021-09-14 01:30
ХАБЭА-н ажилтан мэргэшүүлэх сургалт байнга явагдаж байна. Төлбөр 30% хямдарлаа. Ажлын байранд зуучилна. Хөдөлмөрийн яамнаас сертификат олгоно. Хая...
 

ХАБЭА-н ажилтан мэргэшүүлэх сургалт байнга явагдаж байна. Төлбөр 30% хямдарлаа. Ажлын байранд зуучилна. Хөдөлмөрийн яамнаас сертификат олгоно. Хая...

2021-09-14 01:30
Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Сан Их Сургууль нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү, хүний нөөцийн хөтөлбөрүүдээр оройн эчнээ, магистрын элсэлт а...
 

Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Сан Их Сургууль нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү, хүний нөөцийн хөтөлбөрүүдээр оройн эчнээ, магистрын элсэлт а...

2021-09-10 03:12
Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Сан Их Сургууль нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү, хүний нөөцийн хөтөлбөрүүдээр оройн эчнээ, магистрын элсэлт а...
 

Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Сан Их Сургууль нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү, хүний нөөцийн хөтөлбөрүүдээр оройн эчнээ, магистрын элсэлт а...

2021-09-07 06:00
ХАБЭА-н ажилтан мэргэшүүлэх сургалт байнга явагдаж байна. Төлбөр 30% хямдарлаа. Ажлын байранд зуучилна. Хөдөлмөрийн яамнаас сертификат олгоно. Хая...
 

ХАБЭА-н ажилтан мэргэшүүлэх сургалт байнга явагдаж байна. Төлбөр 30% хямдарлаа. Ажлын байранд зуучилна. Хөдөлмөрийн яамнаас сертификат олгоно. Хая...

2021-09-07 06:00
Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Сан Их Сургууль нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү, хүний нөөцийн хөтөлбөрүүдээр оройн эчнээ, магистрын элсэлт а...
 

Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Сан Их Сургууль нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү, хүний нөөцийн хөтөлбөрүүдээр оройн эчнээ, магистрын элсэлт а...

2021-09-03 04:06
ХАБЭА-н ажилтан мэргэшүүлэх сургалт байнга явагдаж байна. Төлбөр 30% хямдарлаа. Ажлын байранд зуучилна. Хөдөлмөрийн яамнаас сертификат олгоно. Хая...
 

ХАБЭА-н ажилтан мэргэшүүлэх сургалт байнга явагдаж байна. Төлбөр 30% хямдарлаа. Ажлын байранд зуучилна. Хөдөлмөрийн яамнаас сертификат олгоно. Хая...

2021-09-03 04:06
Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Сан Их Сургууль нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү, хүний нөөцийн хөтөлбөрүүдээр оройн эчнээ, магистрын элсэлт а...
 

Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Сан Их Сургууль нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү, хүний нөөцийн хөтөлбөрүүдээр оройн эчнээ, магистрын элсэлт а...

2021-08-31 03:16
ХАБЭА-н ажилтан мэргэшүүлэх сургалт байнга явагдаж байна. Төлбөр 30% хямдарлаа. Ажлын байранд зуучилна. Хөдөлмөрийн яамнаас сертификат олгоно. Хая...
 

ХАБЭА-н ажилтан мэргэшүүлэх сургалт байнга явагдаж байна. Төлбөр 30% хямдарлаа. Ажлын байранд зуучилна. Хөдөлмөрийн яамнаас сертификат олгоно. Хая...

2021-08-31 03:16
Сан ма сургууль элсэлт авч байна
 

Сан ма сургууль элсэлт авч байна

Бусад
2021-08-30 15:07
Санхүү, нягтлан, нярав, компьютер хосолсон ганцаарчилсан сургалт явуулна. 7, 10, 14 хоногийн хугацаатай. Ажиллах цаг: 07:00-22:00. Амралтын өдөр а...
 

Санхүү, нягтлан, нярав, компьютер хосолсон ганцаарчилсан сургалт явуулна. 7, 10, 14 хоногийн хугацаатай. Ажиллах цаг: 07:00-22:00. Амралтын өдөр а...

2021-08-30 04:48
Мэргэжлийн үнэмлэхтэй түр сургалт
 

Мэргэжлийн үнэмлэхтэй түр сургалт

Компьютер
2021-08-24 09:59
Санхүү, нягтлан, нярав, компьютер хосолсон ганцаарчилсан сургалт явуулна. 7, 10, 14 хоногийн хугацаатай. Ажиллах цаг: 07:00-22:00. Амралтын өдөр а...
 

Санхүү, нягтлан, нярав, компьютер хосолсон ганцаарчилсан сургалт явуулна. 7, 10, 14 хоногийн хугацаатай. Ажиллах цаг: 07:00-22:00. Амралтын өдөр а...

2021-08-24 02:00
Таван ач хүнд механизмын  сургалтын төв нь бүх төрлийн хүнд механизм дээр сургаж механизм дээр дадлагажуулаад ажлын байраар хангана. Элсэлт байнга...
 

Таван ач хүнд механизмын сургалтын төв нь бүх төрлийн хүнд механизм дээр сургаж механизм дээр дадлагажуулаад ажлын байраар хангана. Элсэлт байнга...

2021-08-20 01:21
Хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургууль элсэлт авч байна.
 

Хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургууль элсэлт авч байна.

Бусад
2021-08-19 11:39
Олон Улсад болон Үндэсний хэмжээнд 3 дах шатандаа магадлан итгэмжлэгдсэн  Олон Улсын эдийн засаг, бизнесийн их сургууль бакалавр /өдөр эчнээ, маги...
 

Олон Улсад болон Үндэсний хэмжээнд 3 дах шатандаа магадлан итгэмжлэгдсэн Олон Улсын эдийн засаг, бизнесийн их сургууль бакалавр /өдөр эчнээ, маги...

Бусад
2021-08-18 11:07
Мэргэжлийн үнэмлэхтэй түр сургалт
 

Мэргэжлийн үнэмлэхтэй түр сургалт

Бусад
2021-08-18 10:32
Хөдөө аж ахуйн чиглэлийн сургалт
 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлийн сургалт

Компьютер
2021-08-18 10:27
хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургууль элсэлт авч байна
 

хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургууль элсэлт авч байна

Бусад
2021-08-17 17:31